Algemene voorwaarden

Facturatie en betalingsgegevens
I Ousía – Suzanne Kempeneers
Hoveniersstraat 31
2800 Mechelen

BTW: BE 0721.381.179

IBAN: BE15 7506 3394 0430

BIC: AXABBE22

 

Betalingen

Hoe betaal je?

Bij alle betalingen vermeld je naam, de titel van de groep en de datum.

Krijg je een bevestiging?

Je inschrijving is bevestigd na inschrijving via het online inschrijvingsformulier (link wordt je doorgestuurd bij aanmelding) én na ontvangst van de betaling van het vooropgestelde voorschot.

Wat is inbegrepen?

In de prijs van de Retreats is steeds koffie, thee, water, fruit en versnaperingen inbegrepen, alsook het gebruik van alle benodigde materialen. Soms ook een sessie met een externe, verplaatsingen of maaltijden. Dit staat steeds vermeld. Reis en verzekering zijn nooit inbegrepen en dienen zelf geregeld te worden.

Annulaties

Annulatie door jou – wat zijn jouw kosten?

Altijd:

Administratiekost van 50 €. De rest van het voorschot wordt op jouw rekening teruggestort.

Vanaf een maand voor aanvang:

Het voorschot.

Vanaf 14 dagen voor aanvang:

Het volledige bedrag.

Ook bij stopzetting tijdens de groep wordt het betaalde bedrag niet teruggestort.

Annulatie door ons – kan dat?

In principe garanderen wij dat de cursus doorgaat, ongeacht het aantal deelnemers.

Alleen in geval van overmacht zal de cursus niet doorgaan. We gaan dan zeker met jou in gesprek. In dat geval wordt het door jou betaalde bedrag vanzelfsprekend integraal teruggestort.

Training volzet?

Is de groep bij aanmelding volzet, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. We bekijken dan of je een andere groep kan kiezen. Indien gewenst kom je op een wachtlijst terecht. Indien er dan toch een plekje vrij komt, contacteren we je zeker.

 

Disclaimer

Deze website is eigendom van I Ousía

Contactgegevens: Suzanne Kempeneers

Adres maatschappelijk zetel: Hoveniersstraat 31 te 2800 Mechelen

Telefoon: 0497 63 22 20

E-mail: suzanne@iousia.be

Ondernemingsnummer: BTW: BE 0721.381.179

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan  I Ousía/Suzanne Kempeneers of rechthoudende derden.

De foto’s zijn gemaakt door Suzanne zelf of een fotograaf, met toestemming.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

I Ousía levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal I Ousía de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

I Ousía kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. I Ousía geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

I Ousía kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

I Ousía verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Privacybeleid

  1. Algemeen

I Ousía hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, Suzanne Kempeneers, Hoveniersstraat 31 te 2800 Mechelen, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998.

Door middel van huidige privacy verklaring stelt I Ousía zich ook in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

  1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonlijke gegevens die I Ousía verzamelt zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar wij ze voor verzamelen.

Wanneer je je registreert voor een groep of ander event, verzamelen wij volgende gegevens:

Accountgegevens: naam, voornaam, email-adres

Adresgegevens en telefoonnummer

Desbetreffend Bedrijfsgegevens (naam, adres, btw-nr)

Deelname aan specifieke groep

Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, verzamelen wij volgende gegevens:

naam, voornaam, email-adres

I Ousía kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de I Ousía-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de I Ousía-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

  1. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens en hoe gebruiken we die?

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend persoonlijke gegevens voor specifieke en rechtmatige doeleinden.

Zo verwerken wij persoonlijke gegevens om registraties te verwerken, voor marketingdoeleinden, voor het beheer van klantenrelaties en voor statistische doeleinden:

– Beheer van registraties en facturatie: Wij verwerken persoonsgegevens teneinde de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die door jou werd gevraagd.

– Statistische doeleinden: Wij verwerken persoonsgegevens voor het verbeteren van onze website. Zo nemen wij persoonsgegevens op in anonieme statistieken, waarbij de identiteit van specifieke personen niet kan worden achterhaald. We beroepen ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang, zijnde het voortdurend kunnen verbeteren van onze dienstverlening.

– Marketingdoeleinden: Wij kunnen je emailadres en/of adres gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven, acties en promoties, doch enkel en alleen indien je hiertoe je expliciete, voorafgaande toestemming heeft gegeven.

  1. E-mail en marketing berichten

We begrijpen dat niemand een inbox vol ongewenste e-mails wil. Daarom zullen wij je alleen e-mailen om je op de hoogte te houden van jouw registratie of als antwoord op je vragen of je te informeren over wezenlijke wijzigingen in onze algemene voorwaarden of privacyverklaring. Zoals hoger aangehaald, kunnen wij je persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing, maar enkel en alleen indien je hiervoor uitdrukkelijk je toestemming hebt gegeven.

Indien je je ingeschreven hebt op onze nieuwsbrieven, dan zal je de nieuwsbrief en e-mail marketing berichten van I Ousía ontvangen.

Je toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder motivering en gratis. Bij e-mailberichten kan dit door onderaan op de voorziene ‘uitschrijven’-link te klikken. Bij marketingmateriaal per post kan dit door te mailen naar suzanne@iousia.be.

  1. Vertrouwelijkheid en beveiliging

In geen geval kan I Ousía aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

I Ousía zorgt er tevens voor dat haar werknemers enkel toegang hebben tot de persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taken of indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

  1. Doorgifte aan derden

Wij verstrekken enkel informatie aan derden die nodig is om hun werk te kunnen doen. Zij mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen jou en ons en hebben niet het recht de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij je daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Relevante persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan de trainers van de opleidingen in kwestie. Bijkomende informatie (naast accountgegevens) wordt enkel doorgegeven bij uitdrukkelijke toestemming.

I Ousía zal nimmer jouw gegevens doorverkopen aan derden voor marketing doeleinden.

Bij gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van activiteiten van I Ousía, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien I Ousía failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden door welke de bedrijfsactiviteiten van I Ousía geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

  1. Duur van de verwerking

I Ousía zal jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

  1. Jouw rechten

Onderstaande rechten kunnen door jou worden uitgeoefend door ons te contacteren via suzanne@iousia.be, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

– Recht van toegang en rectificatie:

Je hebt het recht gratis toegang te verkrijgen tot jouw persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te rectificeren.

– Recht van verwijdering en beperking:

Tevens heb je het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen. Je erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je kan ons ook verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

– Recht van bezwaar:

Je hebt steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Hiervoor dien je wel ernstige en legitieme redenen op te geven.

Je kan je ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoef je geen motivatie op te geven.

– Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschik je over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

– Recht om klacht in te dienen:

Je hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL.

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

commission@privacycommission.be

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen voor een rechtbank.

Indien je nog andere vragen hebt over ons privacy beleid, gelieve met ons contact op te nemen.